Elinstallation

Flemmings EL AB utför bland annat följande tjänster:

  • Elinstallationer för renovering, om- och tillbyggnad.
  • Elinstallationer i bostäder.
  • ROT-arbete.
  • Elinstallationer till elbilsladdning.
  • Service och reparationer på elanläggninger.